Xem 1 sản phẩm

Chế phẩm vi sinh dùng trong chăn nuôi và thủy sản giúp phân giải nhanh phân chuồng, phân vắc. Ngoài ra còn giúp vật nuôi tiêu diệt các mầm bệnh.

Sản phẩm chế phẩm vi sinh trong chăn nuôi:

+ Chế phẩm vi sinh trộn trong thức ăn chăn nuôi

+ Chế phẩm vi sinh trong nuôi trồng thủy sản

-6%
Chế phẩm vi sinh Emuniv giúp phân hủy các rác thải nông nghiệp như vỏ cà phê, bã mía, rơm...,phế… 35.000 33.000
Hotline: 086.994.9516